HjemGalleriDelfinariumHotellService og priserGjestebokVideoKontakt

13 Nov, 2018

Delfinterapi
Delfinterapi metodikk
Fysiologiske virkningsmekanismer
Hvem kan ha nytte av delfinterapi?
Psykologiske virkningsmekanismer
Delfinterapi kurs
Integrert tilnærming
Søknadskjema


Psykologiske mekanismer ved delfinterapi  


Samspill med delfiner er også en kraftfull psykoterapi og psyko-intervenerende hjelp.

De viktigste aspektene som påvirker pasienten er kommunikasjon og lek. Det er kjent at barn med ulike psyko-nevrologiske sykdommer eller stanset utvikling, og barn som har hatt andre psykologisk traumatiske opplevelser, vanligvis føler fremmedgjøring og isolasjon ledsaget av fobier og vanskeligheter i menneskelig kontakt. Delfinens naturlige «smilende» anatomi, vennlighet og interesse for barnet, tillater barnet å danne kontaktferdigheter og fremme en positiv kommunikativ modell for atferd. Den nonverbale naturlige kontakt mellom barnet og delfinen letter oppgaven med samspill for barnet gjennom en naturlig prosess. Et viktig element i denne kommunikasjonen er fysisk kontakt mellom barnet og delfinen. Etablering av nærkontakt med delfinen er en forutsetning for videre bygging av positive og konstruktive relasjoner med mennesker, noe som gjør det mulig for barnet å delta i sosialt samspill.

Kontakt med delfinen er en kraftig følelsesmessig faktor som stimulerer barnet til å mestre nye bevegelser og atferdsmønster, gjør det åpent for erfaringer og forsterker en positiv sosial tilpasning til terapeuter. Den positive emosjonelle stemningen som karakteriserer delfin-øktene fremmer entusiastisk aktivitet og forbedring av stemningen og den generelle tilstanden til pasientene.

Lek med delfiner stimulerer utviklingen av den psykomotoriske sfære og andre kognitive prosesser hos barnet. Takket være delfinene har pasienten bedre mobile bevegelsesfunksjoner, styrket motivasjon og økte ambisjoner for å oppnå positive resultater. Det er grunnen til at barnet raskere og mer effektivt lærer leken og oppgavene gitt av terapeuten. Ifølge legen Nathansons oppfatning, er delfinen en oppmuntring for barnet til å konsentrere seg, og dermed forbedre sin prosess med hukommelse, tanke og tale.

Psykoterapeuter som arbeider sammen med delfiner under delfinterapi sesjoner, bruker metoder for atferdsterapi, elementer av lek, utadrettet terapi og kunstterapi. Terapeuten stimulerer manifestasjoner av adaptiv atferd i barnet, fester og oppmuntrer konstruktive modeller av atferden. Individuelt valgte sett av korrigerende øvelser utvikler motoriske, sensoriske og kognitive sfærer hos barnet. Øvelsene presenteres for barnet i form av lek sammen med delfinene, og på grunn av naturlig nysgjerrighet, blir barnet aktivt for å oppnå dette. De fleste barn med fysiske og intellektuelle problemer har en affisert forestilling av kropp og romlig forstand. Vann-delen av kurset kobler ekstern kontakt med delfinene, mens svømming og visse motoriske oppgaver utføres for å få til en mer helhetlig forståelse av delfinens kropp, noe som fører til en bedre orientering i rommet og sensorisk-motorisk nøyaktighet.

Positive følelser fra kommunikasjon med delfiner kan stimulere den psykologiske og fysiske utvikling av barnet, samt taleferdighetene.

Som et resultat av delfinterapi-kurset, utvides barnets grenser i dets verden, får nye kommunikative erfaringer, og får en enorm mengde positive følelser som gjør livet mer aktivt, kreativt og lyst.

 

 

Copyright 2009 - 2018 Nemo-Skandinavia Programming & Design - STS Design