HjemGalleriDelfinariumHotellService og priserGjestebokVideoKontakt

13 Nov, 2018

Delfinterapi
Delfinterapi metodikk
Fysiologiske virkningsmekanismer
Hvem kan ha nytte av delfinterapi?
Psykologiske virkningsmekanismer
Delfinterapi kurs
Integrert tilnærming
Søknadskjema


Delfinterapi  metodikk.


Delfinterapi er en metode for medisinsk og psykologisk rehabilitering og korrigering av barn som lider av alle slags forstyrrelser i utviklingen.
Som et resultat, viser delfinterapi hos barn:
- Bedre koordinering av bevegelser,
- Øker hastigheten på utviklingen av nye motoriske ferdigheter,   humøret stabiliserer seg,
- Økt selvfølelse,
- Utvikler kommunikativ sfære
- En akselererende prosess med læring og kognitiv utvikling.
 
Gjennom sesjonen blir delfinen en sann venn til barnet. Nærkontakt og samhandling med delfinene er utgangspunkt for all videre utvikling. Delfinen leder barnet i lek, trekker oppmerksomheten til seg selv og forventer en responsreaksjon fra lekekameraten sin.
Delfiner har muligheten til å kommunisere med andre individer av samme art, noe som tillater dem å finne ulike måter for kommunikasjon, fleksibilitet til å endre atferd, avhengig av evner og egenskaper hos partnerens interaksjon.

Barnet blir interessert i delfinen og delfinen blir interessert i barnet. Denne felles interesse og tiltrekning leder til ønsket om endring, oppdagelse og læring. Kommunikasjon mellom delfin og barn opptrer langt forbi det som kan utrykkes med ord og tradisjonell tankegang, og er typisk og naturlig. For barn som har problemer med utviklingen av motoriske ferdigheter og kognitive prosesser, vil delfinleken gi en stimulans for utvikling og mestring av nye handlinger.

 

Copyright 2009 - 2018 Nemo-Skandinavia Programming & Design - STS Design