HjemGalleriDelfinariumHotellService og priserGjestebokVideoKontakt

13 Nov, 2018

Delfinterapi
Delfinterapi metodikk
Fysiologiske virkningsmekanismer
Hvem kan ha nytte av delfinterapi?
Psykologiske virkningsmekanismer
Delfinterapi kurs
Integrert tilnærming
Søknadskjema


Integrert tilnærming

 

Under delfinterapi-kurset er barnet involvert i et integrert system for rehabilitering, korrigering og trening som inkluderer terapitimer med delfiner, familieterapi, psykoterapi, fysioterapi, korrigerende læring, osv. Erfarne leger og psykologer observerer utviklingen av endring og holder oversikt over resultatene gjennom avviklingen av kurset. På slutten av kurset, gir legene foreldrene råd om hva de skal jobbe med videre med barnet.

Som et resultat av delfinterapi behandling, øker barnets mottakelighet for ulike terapeutiske og rehabiliterende programmer og øker dets evne til å assimilere nye kunnskaper og ferdigheter. Vår oppgave i denne perioden er å bruke så mange forskjellige metoder for behandling og opplæring som mulig. I forbindelse med delfinsesjoner for barnet, kan andre fagfolk som massører, spesialundervisningslærere, instruktører, fysioterapeuter, taleterapeuter og psykologer bestilles for å være med på rehabiliteringssenteret.

 

En viktig del av programmet vårt er familiedelfinterapi.Den felles opplevelse av lykkelige stunder i omgang med delfiner fremmer gjensidig forståelse og kontakt i familien, noe som gir bedre kommunikasjon innad i familien. I tillegg tar de kombinerte svømme- og kommunikative erfaringene med delfiner, fordeler av den interne dynamikken i familien og avhjelper kompliserte, motstridende og spente situasjoner for foreldre og barn.

 

 

Copyright 2009 - 2018 Nemo-Skandinavia Programming & Design - STS Design