HjemGalleriDelfinariumHotellService og priserGjestebokVideoKontakt

13 Nov, 2018

Delfinterapi
Delfinterapi metodikk
Fysiologiske virkningsmekanismer
Hvem kan ha nytte av delfinterapi?
Psykologiske virkningsmekanismer
Delfinterapi kurs
Integrert tilnærming
Søknadskjema


Delfinarium  
Delfinarium har eksistert i ca 10 år i Ukraina. De første 7 årene var det sesongbetont. Delfinariespesialistene kom til Odessa om sommeren med dyrene og organiserte forestillinger og show. Delfinariet i Odessa har endret lokalitet flere ganger. Først befant det seg i området ved yachtklubben like ved Bolshoi Fontan, deretter i en stor badepark. Men pga. dårlige forhold for dyrene i åpne anlegg og landbasert anlegg gjorde det umulig å ha en helårs basert drift. Kontinuerlig transport av dyrene var selvsagt uheldig for dyrenes helse. På grunn av dette, valgte selskapet Nerum å engasjere seg i saken, og bestemte seg for å bygge et permanent helårlig delfinarium. Prosjektdokumenter ble utarbeidet og konstruksjonen startet. Åpningen av delfinariet Nemo den 4 juni 2005 var en begivenhet ikke bare i Odessa, men i hele Ukraina.
Delfinariet er designet og bygget i henhold til internasjonale standarder. Husvære for marine pattedyr samsvarer med alle godkjente konvensjoner og krav. Den første fødselen av en delfinunge på 10 år blant alle delfinarier i Ukraina, viste at Nemo delfinarium holdt en profesjonell standard av spesialister og at forholdene for dyrene var gode. Dette faktum interesserte ikke bare nasjonale massemedia men også internasjonale. Spesialistene Urivsky D.A., Komogorova E.V. og Mironova I.V., som har bred erfaring i å arbeide med marine dyr hos Nerum Co LTD, er ansvarlige for at dyrene får optimale leveforhold og optimal foring. Selv i dag, 5 år etter åpningen, kan ”perlen ved havet” - et av de beste stedene i Ukraina, skryte av å være det største (ca 3 millioner liter rent sjøvann) og mest moderne delfinarium i Ukraina. I løpet av denne tiden har Nemo Delfinarium tilegnet seg en av lederplassene på listen av severdigheter i Odessa.
Aktivitetene i delfinariet i Odessa er av faglig, pedagogisk og økologisk karakter. I løpet av seansene i delfinariet blir det fortalt om fysiologiske karakterer hos delfinene, særegenhetene ved oppførselen og om viktigheten av omsorg for delfinene og leveområdene deres. Hvert år besøker mer enn 10.000 uføre mennesker, foreldreløse barn og barn fra fattige foreldre - gratis, delfinariet i Odessa. Delfinariet og dets personale får spesiell oppmerksomhet i en rekke nyhetskanaler. ”Senteret for redning og rehabilitering av syke, skadde og strandede hvaler i den nordvestre delen av Svartehavet” blir åpnet i delfinariet. Sjefsveterinær er professor i veterinærmedisin, Ushakov O.S. Sommeren 2008 ble det utplassert informasjonstavler om ”Svartehavsdelfiner” og ”Odessa senter for redning og rehabilitering av hvaler” på alle strender i Odessa og Odessa-regionen. Her finnes informasjon om de ulike artene Svartehavsdelfiner og behandlingsmetoder for å utføre førstehjelp på skadde delfiner. Spesialistene på delfinariet har utarbeidet og satt i gang prosjektet ”Kulturelt og åndelig arbeid for miljøvern, beskyttelse og reproduksjon av marine pattedyr”. Dette prosjektet er i samarbeid med Statens Økologiske Inspeksjon av Miljøvern i den nordvestre Svartehavs region. Deltakere i prosjektet er: public organization “Charity and Environment protection of Odessa region”, “Odessa dolphinarium Ltd”, “Nerum Ltd”, Odessa subsidiary of Ukrainian Biological Institute of South Seas, Quick Reaction Forces of Odessa State Council, Odessa Regional State Hospital of veterinary medicine, State enterprise “Odessa regional enterprise of tribal work”, Odessa Regional Association of veterinary specialists.
Delfinterapi sesjonene er blitt avholdt i delfinariet i Odessa siden 2007, og finner sted både sommer og vinter. Denne form for terapi blir brukt med stort hell ved behandling av forskjellige funksjonelle utviklingshemninger - cerebral parese, autisme, ADHD og andre lidelser.
FN proklamerte at år 2007 skulle være delfinenes år. European Academy of Natural Sciences (AENS) overvåket nøye forsøkene som de europeiske landene håndterte redning og etablering av menneskelige relasjoner til disse vakre dyrene.
Derfor var det spesielt gledelig at oppsummeringen av resultatene fra 2008 viste at AEANS tildelte Odessa delfinarium og ”Nerum Ltd” med en sølvmedalje og diplom fra Nobel-pris vinner Albert Schweizer: ”For deltakelse til å ta vare på delfinenes økologi og for utvikling av delfin-terapi”.  

Copyright 2009 - 2018 Nemo-Skandinavia Programming & Design - STS Design