HjemGalleriDelfinariumHotellService og priserGjestebokVideoKontakt

13 Nov, 2018

Delfinterapi
Delfinterapi metodikk
Fysiologiske virkningsmekanismer
Hvem kan ha nytte av delfinterapi?
Psykologiske virkningsmekanismer
Delfinterapi kurs
Integrert tilnærming
Søknadskjema


Søknadskjema


Foreldre
 Foreldre 
Navn på foreldre:                          
feltene må fylles ut.
Fødselsdato:  
Familie:
feltene må fylles ut.

Adresse:


feltene må fylles ut.
 

Kontakt Telefon /

faks:

feltene må fylles ut.
Ext.
 E-mail:
feltene må fylles ut.
 

Mobiltelefon:

 


Barnet
Barn 
Navn på barn:
feltene må fylles ut.

Høyde, vekt, fødselsdato:
feltene må fylles ut.

Språk som snakkes av barnet:
Principal diagnose:
feltene må fylles ut.

Samtidig diagnose:
feltene må fylles ut.

Medisinsk behandling: (Hvilke
medisiner brukes, i hvilke doser, 
hvor ofte, hvor lenge, hva
er resultatene)

Behandlende lege(r) - 
Navn, telefon, arbeidssted:

Historien om sykdommen 
(behandling, sykehusinnleggelse, 
operasjon, etc.):

Hva slags rehabilitering, 
utdanningsprogrammer 

har tidligere vært (går nå):

Har hun/han en allergisk reaksjon?
(hva slags type):

Beskriv styrker og svakheter hos
barnet:

Den fysiske tilstanden til barnet:

Kan holde hodet:
Ja  Nei  
Kan holde sine egne undersåtter:
Ja  Nei  
Kan sitte:
Ja  Nei  
Kan stå:
Ja  Nei  
Kan gå:
Ja  Nei  
Er det en synshemming, 
hørselshemming:
Ja  Nei  
Er det epileptiske anfall:
Ja  Nei  


Sosiale ferdigheter
 Sosiale ferdigheter 
Jeg er vant til å gå på toalett:  Ja  Nei   

Kan holde øyekontakt:

 Ja  Nei    
Kan kommunisere: Ja  Nei  


Hvordan kommunisere med andre

(gjennom bevegelser, lyder, ord,

setninger, etc.):

 

Beskriv nivået på utvikling av tale

(lager lyder, bruker gester,

bruker ord):

 
Forstår barnet tale: Ja  Nei  
Reagerer barnet på navnet sitt: Ja  Nei  

 Kan følge enkle instruksjoner:

 Ja  Nei  

 Grunnleggende ferdigheter -

lesing, skriving, regning,

kunnskap former, farger, etc.:

 Ja  Nei   


Adferd
Adferd

Er resultatene av aggresjon fysisk

aggresjon mot andre? (angi hvilken):

  
 Er resultatene autoagressive? Ja  Nei      

I hvilke situasjoner kan det oppstå

manifestasjon av aggresjon eller

autoagressivitet:

 

Blir barnet bekymret ved separasjon

fra foreldre:

 Ja  Nei   

Beskriv hvordan barnet gjør det

klart hva han/hun ønsker:

   

Beskriv hva slags aktiviteter som

barnet liker best:

 

Beskriv hva barnet foretrekker som

mat, leker, trening:

 

Hvorvidt pasienten er følsom

for høye lyder: 

 Ja  Nei  


Vannmiljøet
Vannmiljøet
Er det en frykt for vann: Ja  Nei  

 

Beskrive opplevelsen av å være

i vannet:


  

 

Beskriv nivået på svømmeferdigheter:


    


Kan barnet bruke svømmebelte,

svømmedrakt osv: 


 Ja  Nei    

Har barnet erfaring fra svømming

i basseng:

 Ja  Nei   


Hvordan reagerer barnet på svømming

i dype basseng: 


  


Kommunisere med dyr
Kommunisere med dyr

 

Har barnet erfaring med dyr? Hva slags?

Hvordan reagerer barnet?


   

 

Har barnet erfaring med delfinterapi?

Beskriv tidligere erfaringer.


  


Generell spørsmål
 Generelle spørmål

Navn på ledsager/ledsagere

  

Dato for ønsket opphold

  

Hvor mange terapi-sesjøner

ønsker du?

   

Dine forventninger til delfinterapi-

behandlingen?

 

 

Hvor fant du informasjonen

om oss?


  


Copyright 2009 - 2018 Nemo-Skandinavia Programming & Design - STS Design